Yargıç Maaşları

Kariyer hayatına hukukça olarak devam etmek isteyen bir çok kişi öncelikle yargıç maaşları hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Yargıç tabiri daha evrensel bir kavram olup ülkemizdeki karşılığı ise “hakim” olarak tabir edilmektedir. Bu nedenle hakim maaşları ve yargıç maaşları aynı anlamı taşımaktadır. Buna rağmen yargıç maaşları da sık araştırma konusu olan personel maaşlarındandır. Bizde bu yazımızda yargıç maaşları ile birlikte; Yargıç nasıl olunur? Yargıcın görevleri? Yargıçlar ne kadar maaş alıyor? sorularına cevap aradık. Konunun daha iyi anlaşılabilir olması için yargıçlık mesleği hakkında bilgiler vermek gerekmektedir. Buna yargıç nasıl olunur? Ve yargıcın görevleri ile başlamak gerekmektedir.

Yargıç Nasıl Olunur?

Hakim nasıl olunur? Savcı nasıl olunur ya da yargıç nasıl olunur? sorularına verilen cevaplar aynıdır. Her üç meslekte görev alabilmenin temel şartı hukuk fakültesinden mezun olmaktır. Hukuk fakültesinden mezun olmaktır. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra ÖSYM’nin. (Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi) yapmış olduğu hakim – savcı adaylığı sınavına girmek gerekmektedir. Sınavın isminden de anlaşılacağı üzere; Sınavda başarılı olmak sadece aday – hakim savcı diğer bir ifade ile aday yargıç olmaya hak kazanmaktadırlar. Yapılan mülakatlarda da başarılı olmak gerekmektedir. Mülakatlarda da başarılı olan kişiler; Aday hakim – savcı olarak göreve başlarlar iki yıllık adaylığın ardından asaleten atamaları yapılmaktadır. İleride detaylı olarak anlatılacağı üzere; yargıç maaşları derece ve kıdem yılına göre değişmektedir.

Yargıcın Görevleri

Yargıçlar; yargı birimlerinde genellikle kovuşturma aşamasında görevli kişilerdir. Diğer bir ifade ile dava aşamasında; Davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar görevlidirler. Cumhuriyet Savcılıklarınca şüpheliler hakkında düzenlenen iddianameye istinaden gerekli yargılamayı yapmaktadırlar. Ayrıca hukuk mahkemelerinde uyuşmazlığın çözümü konusunda karar vermektedirler. Yargıçlar ayrıca idare ile kişiler veya kurumlar arasında baş gösteren uyuşmazlığın çözümünde de görevlidirler. Elbette ki yargıcın görevleri bunlarla sınırlı değildir. Yüksek mahkemelerde görev alan yargıçlar; Yerel mahkemelerin vermiş oldukları kararları incelemekle yükümlüdürler. Yerel mahkemelerce verilen kararların usul ve esaslara uygun olarak verilip verilmediğini; Usul ve esaslara aykırı olan kararların tekrar değerlendirilmesi için yerel mahkemelere gönderilmesi konusunda da görevlidirler. Yargıçlar kararlarında yasalarda belirtilen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

Yargıçlar Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yargıç maaşları ya da yargıçlar ne kadar maaş alıyor? Sorularına tam ve net bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü yeni göreve başlayan yargıç maaşları ile meslekte uzun yıllar hizmet vermiş yargıç maaşı aynı olmamaktadır. Bu farklılık genel olarak derece ve kıdeme göre oluşmaktadır. Ayrıca kısmen de olsa yüksek yargı organlarında görevli yargıç maaşları yerel mahkemede görevli yargıç maaşına nazaran daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle yargıç maaşlarını derece ve kıdem yılına örnek yolu ile açıklamakta fayda vardır.

YARGIÇ MAAŞLARI

Yukarıda da belirtildiği gibi yargıç maaşları genel olarak derece ve kıdem yılına göre şekillenmektedir. Henüz göreve başlamış bir yargıç 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamaktadırlar. Bu anlamda 8. derecenin 1. kademesinde göreve başlayan yani yeni göreve başlayan bir yargıç maaşı yaklaşık 14.000.00 TL’dir. Her üç yılda bir derece ilerlenmesi durumunda meslekte 9 yılını harcayan bir yargıç 5. dereceye düşmektedir. Bu durumda 5. derecede olan yargıç maaşı ise; 16.000.00 TL civarındadır. Konun örnek ile açılanması gerekirse; meslekte yıllarını vermiş ve 1. dereceye kadar ilerlemiş bir yargıç maaşı ise 20.000.00 TL’yi bulabilmektedir. Ayrıca hakim savcı mesleğinde uygulanan sınıflar dikkate alındığında 1. sınıfa ayrılmış bir yargıç maaşı 23.000.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Görüldüğü ezere yargıç maaşları daha çok derece ve kıdem yılına göre değişmektedir.

En Düşük Yargıç Maaşı

Yukarıda da belirtildiği gibi henüz göreve başlayan bir yargıç 8. derecenin 1. kademesinde görev almaktadır. Belirli aralıklarla bu derece ve kademelerde düşüş izlenmektedir. Buna göre en düşük yargıç maaşı yaklaşık olarak 14.000.00 TL’dir.

En Yüksek Yargıç Maaşı

Meslekte uzun yıllar emek harcamış kişiler yukarıda belirtilen 3 yılda bir derece kademe ilerlemesine tabi tutulmaktadır. Bu anlamda en yüksek yargıç maaşı 23.000.00 TL’ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca yüksek yargı organlarında (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi) görev alan yargıç maaşları ise 35.000.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Yargı onları personel maaşları anlamında başkaca araştırma konusu olan hakim – savcı maaşları hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*