REHBERLİK ÖĞRETMENİ MAAŞI

Öğrencilerin eğitim ve öğretimleri sırasında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme konusunda rehber öğretmenler birinci derecede önemlidir. Ayrıca öğrencilerin motivasyonu konusunda da oldukça etkili bir yere sahiptirler. Bu nedenle her okulda en az bir, okulların büyüklüğüne göre birden fazla rehber öğretmen bulunmaktadır. Bundan ötürü rehberlik öğretmeni maaşı bir çok kişi tarafından araştırma konusu yapılmaktadır. Peki öğrencilerimizin psikolojik gelişiminde olukça önemli bir yere sahip rehberlik öğretmeni maaşı ne kadar? Rehberlik öğretmeni nasıl olunur? soruları zaman merak edilmiştir. Bizde bu yazımızda sizler için rehberlik öğretmeni maaşı, rehberlik öğretmeni nasıl olunur? sorularına yanıt aradık. Ayrıca bu yazımızda rehberlik öğretmeni çalışma saatleri, rehber öğretmenler kaç saat çalışır ve rehber öğretmenler kaç saat ek ders alır? Sorularına yanıt bulabilirsiniz. Ancak bu hususlara değinmeden önce rehber öğretmen nasıl olunur? Ve rehberlik öğretmeni görevleri konularında belgiler vermek yerinde olacaktır.

REHBERLİK ÖĞRETMENİ MAAŞI

Rehberlik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Yapmış olduğumuz araştırma sonucu rehberlik öğretmeni nasıl olunur? Sorusuna birden farklı cevap vermek mümkündür. Ancak öncelikle lisans düzeyinde yani en az dört yıl süre ile eğitim veren üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Elbette ki üniversite sınavına girebilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Lisans düzeyinde; eğitim veren “psikolojik danışmanlık” veya “Rehberlik öğretmenliği” ya da “Psikolojik danışmanlık ve rehberlik” bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Görüldüğü gibi rehberlik öğretmeni nasıl olunur? Sorusuna birden fazla cevap vermek mümkündür. Bu bölümler ders içerikleri bakımından birbirlerine oldukça benzerlik göstermektedir. Bu nedenle bu üç bölümün herhangi birisinden mezun olarak ataması yapılan kişiler aynı kadroya sahiptirler. Bu nedenle her üç bölümde de rehberlik öğretmeni maaşı aynıdır.

Rehber Öğretmen Olabilmek İçin Hangi Bölümleri Okumak Gerekir

Rehberlik öğretmeni nasıl olunur? Sorusuna vermiş olduğumuz yanıtlardan da anlaşılacağı üzere rehber öğretmen olabilmenin bir kaç farklı yolu vardır. Bunlardan öncelikli olanı ise; Rehberlik öğretmenliği bölümüdür. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak rehber öğretmen olabilmenin bir başka yoludur.

Rehber Öğretmenin Görevleri

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında; Rehber öğretmen ne iş yapar ya da rehber öğretmenin görevleri kariyer hayatına bu yönde devam etmek isteyen kişilerin araştırma konusu yaptığı durumlardandır. Rehber öğretmenlerin öncelikli görevi öğrencilerin psikolojik durumlarının yakından takip edilmesidir. Bu konuda düzenlemiş oldukları raporları öğrenci dosyalarında saklamak gibi görevleri de vardır. Gerektiğinde okul yönetimi veya öğrencinin velisi ile öğrencinin psikolojik durumlarını paylaşmak rehber öğretmenin görevleri arasındadır. Rehberlik öğretmenleri gerektiğinde bireysel veya toplu olarak anketler yaparak öğrencilerin psikolojik durumları hakkında bilgi toplamak ile de görevlidir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi temel görevi öğrencilerin psikolojik durumlarını kontrol ederek gerekli önlemleri almaktır.

Rehberlik Öğretmeni Çalışma Saatleri

Rehberlik öğretmeni çalışma saatleri ek dersler haricinde diğer branş öğretmenlikleri ile aynıdır. Ülkemiz genelinde rehberlik öğretmeni çalışma saatleri genellikle ortalama ders başı olan 08:00 ile 17:00 saatleri arasındadır. Ayrıca rehberlik öğretmeni ek derse ihtiyaç duyulduğunda bu çalışma saatleri kısmen de olsa değişiklik göstermektedir. Ek ders ücretleri ile birlikte değerlendiğinde rehberlik öğretmeni maaşının değiştiğini söylemek mümkündür.

Rehberlik Öğretmeni Kaç Saat Çalışır

Rehberlik öğretmenleri de diğer branş öğretmenleri kadar çalışmaktadır. Örnek olarak açıklamak gerekirse; 07:30’da ders başı yaparak 17:00’da derse son verilen okullarda da rehberlik öğretmeni çalışma saatleri de buna göre şekillenmektedir. Yasal olarak öngörülen çalışma saatlerinin aşılması halinde rehberlik öğretmeni ek ders ücreti adı altında ayrıca bir ücret almaktadırlar. Bu durum da doğal olarak rehberlik öğretmeni maaşına yansıtılmaktadır.

Rehberlik Öğretmeni Kaç Saat Ek Ders Alırlar

Rehberlik öğretmeni ek ders saatleri 2022 yılında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre rehberlik öğretmeni ek dersleri haftalık 18 saattir. Aylık ise 72 saat olmaktadır. Bu durumda rehberlik öğretmeni kaç saat ek ders alırlar sorusuna en fazla 72 olarak cevap vermek mümkündür. En üst sayıda ek ders ücreti aldıklarında rehberlik öğretmeni maaşı 13.000.00 TL’ye kadar çıkmaktadır.

REHBERLİK ÖĞRETMENİ MAAŞI

Rehberlik öğretmeni nasıl olunur? Rehberlik öğretmeni çalışma saatleri? Ve rehberlik öğretmeni kaç saat ek ders alırlar? Sorularına yukarıda vermiş olduğumuz yanıtlardan da anlaşılacağı üzere; Rehberlik öğretmeni maaşına etki eden en önemli unsur ek ders sayıları ve öğretmenin derece kıdem yılıdır. Bu bilgiler ışığında yeni göreve başlamış bir rehberlik öğretmeni maaşı 11.000.00 TL’dir. Ayrıca bu miktar kıdem ve derece yılına göre 14.000.00 TL’yi bulabilmektedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz rehberlik öğretmeni ek ders ücretleri ile birlikte rehberlik öğretmeni maaşı 13.000.00 TL ile 15.000.00 TL arasında değişmektedir.

Özel Okullarda Rehberlik Öğretmeni Maaşı

Rehberlik hizmeti kamu kurumlarına ait okullarda olduğu kadar özel okul veya etüt merkezi ya da kurslarda da verilen bir hizmettir. Bu nedenle özel okullarda rehberlik öğretmeni maaşı da ayrıca araştırma konusu olmaktadır. Yapmış olduğumuz inceleme sonucunda özel okullarda rehberlik öğretmeni maaşı 8.000.00TL ile 12.500.00TL arasında değişmektedir.

Rehberlik Öğretmeni İş İlanları

Rehberlik öğretmeni iş ilanlarına genellikle özel eğitim kurumlarında veya kurs, etüt ve dershanelerde rastlanılmaktadır. Günümüzde belirli bir öğrenci sayısına ulaşan eğitim kurumlarında rehber öğretmen bulundurma şartı bulunduğundan özellikle www.iskur.gov.tr adresinde ve bir çok özel iş ilanı sitelerinde rehberlik öğretmeni iş ilanlarına rastlamak mümkündür.

REHBERLİK ÖĞRETMENİ NE KADAR MAAŞ ALIRLAR

Rehberlik öğretmeni konusunda yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda rehberlik öğretmeni maaşlarının kamu kurumlarına ait okullarda 13.000.00 TL ile 15.000.00 TL arasında (rehberlik öğretmeni ek ders ücretleri ile birlikte) değiştiğini söylemek mümkündür. Ancak bu miktarlar özel eğitim kurumlarında daha azdır; Buna göre özel okullarda rehberlik öğretmeni maaşları ise 8.000.00 TL ile 12.500.00 TL arasındadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*