MÜBAŞİR MAAŞLARI

Yargı birimlerinin iş yükünü üstlenen bir başka meslek kolu da mübaşirliktir. Bundan dolayı mübaşir maaşları bir çok kişi tarafından merak edilmektedir. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi mübaşir maaşları eğitim durumu ve kıdem / derece yılına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kısmen de olsa sözleşmeli mübaşir maaşı ile kadrolu mübaşir maaşı farklılık göstermektedir. Diğer kamu kurumları ile kıyaslandığında adliyelerin daha fazla iş yükü altında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak iş yoğunluğu ile kıyaslandığında mübaşir maaşların düşük olduğunu söylemek mümkündür. Ancak unutmamak gerekirki bu kıyaslama iş yoğunluğu ön plana çıkartılarak yapılmıştır. Bizde bu yazımızda mübaşir maaşlarını detaylı olarak irdeledik. Ayrıca bu yazımızda mübaşir nasıl olunur? Mübaşirin görevleri? Mübaşirler ne iş yapar? Kadrolu mübaşir maaşları ve sözleşmeli mübaşir maaşları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Her ne kadar mübaşirlik mesleğinde bay veya bayan ayrımı yapılmasa da bayan mübaşir maaşları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak konunun daha anlaşılabilmesi için öncelikle; Mübaşir nasıl olunur? Ve mübaşirin görevleri hakkında bilgi vermek gerekmektedir.

MÜBAŞİR MAAŞLARI

Mübaşir Nasıl Olunur?

Bir çeşit kamu görevi üstlenilmesi nedeniyle mübaşir nasıl olunur? Sorusuna 657 sayılı kanun çerçevesinde bir cevap vermek gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışanın kadro durumuna göre özel ve genel şartları bulunmaktadır. Mübaşir olabilmek için aranan özel şartlar. 35 yaşından küçük olmak ve en az lise mezunu olmaktır. Genel şartlar ise 657 sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Mübaşir olabilmenin genel şartları aşağıdaki gibidir.

  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere 1 yıl ve üzeri mahkumiyet kararı bulunmamak
  • Mübaşirlik görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak
  • KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) en az 70 (Yetmiş) puan almak
  • Yapılan mülakatlarda başarılı olmak
  • Türk vatanda olmak gibi genel şartları bulunmaktadır.

Mübaşirin Görevleri

Mübaşir maaşları kadar mübaşirin görevleri de sıkça araştırma konusu olmaktadır. Duruşma salonlarının önünde duruşmaya girecek isimleri okumak mübaşirlerin en kolay görevleridir. Mübaşirin asıl ve zorlu görevleri duruşmalardan sonra ortaya çıkmaktadır. Duruşma gününden önce dosyaları hazırlamak başka mübaşirin görevidir. Ayrıca kurumlar tarafından yazılan müzekkerelerin dosyalarına eklenmesi gibi görevleri vardır. Duruşma salonunda veya arşiv odasında bulunan dosyaların sıralanması da mübaşirin görevleri arasındadır. Mahkeme hakimi tarafından kendisine verilen diğer görevler ile birlikte mübaşirin görevleri oldukça fazladır.

Mübaşirler Ne İş Yapar?

Mübaşirin görevlerinde de belirttiğimiz gibi mübaşirler sadece duruşmalarda tarafları duruşmaya davet etmekle görevli değildirler. Duruşma sonrasında da bir çok görevleri vardır. Mübaşirler ne iş yapar? Sorusuna daha çok dosyaların tarih numarasına göre tasnif edilmesi ve düzenlenmesi olarak cevap vermek mümkündür.

MÜBAŞİR MAAŞLARI

Kadro durumuna göre mübaşir maaşları; kadrolu mübaşir maaşı ve sözleşmeli mübaşir maaşı olarak değişmektedir. Ayrıca uygulamada sıkça bayan mübaşir maaşı araştırma konusu olmaktadır. Bu nedenle mübaşir maaşlarını; Sözleşmeli mübaşir maaşı ve kadrolu mübaşir maaşı olarak ayrı başlıklar altında gerekmektedir. Ayrıca bayan mübaşir maaşı hakkında bilinen yanlış bir bilgiyi de sizlere aktarmakta fayda vardır.

Kadrolu Mübaşir Maaşı

Kadrolu mübaşir maaşı konusunda daha çok kıdem yıllarına göre bir ayrım yaparak cevaplamak uygun olacaktır. Şöyle ki yeni göreve başlayan mübaşir maaşı ile meslekte yıllarını vermiş kadrolu mübaşir maaşı arasında oldukça fark olabilmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilir olması açısından derece ve kıdem yılına göre bir ayrım yapmak yerinde olacaktır.  

Örneğin 12. derecenin 1. kademesinde göreve başlayan ve lise mezunu olan bir mübaşir 8.500.00 TL maş almaktadır. Ayrıca 5. derecenin 1. kademesine kadar düşüş yapan bir kadrolu mübaşir maaşı 10.500.00 TL civarında maaş almaktadır. Görüldüğü üzere yeni göreve başlayan kadrolu mübaşir maaşı ile meslekte yıllarını vermiş olan kadrolu mübaşir maaşı arasında dikkati çeken bir fark oluşabilmektedir. Esasen bu durum genel olarak tüm kamu personelleri için geçerlidir.

Sözleşmeli Mübaşir Maaşı

Yukarıda da belirtildiği gibi sözleşmeli mübaşir maaşı ile kadrolu mübaşir maaşı arasında cüzi miktarda maaş farkı olabilmektedir. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde yeni göreve başlamış sözleşmeli mübaşir maaşı 8.300.00 TL civarında iken bu maaş derece ve kıdem yılına göre 10.000.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Bayan Mübaşir Maaşları

Uygulamada bayan mübaşir maaşlarının farklı olduğu yönünde bir düşünce vardır. Bu düşüncenin aksine diğer meslek kollarında olduğu gibi mübaşirlik mesleğindede bay veya bayan ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle bayan mübaşir maaşları ayrı bir şekilde hesaplanmamaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kadrolu mübaşir maaşları ile sözleşmeli mübaşir maaşlarında bay / bayan ayrımı yapılmamaktadır.

MÜBAŞİR MAAŞLARI NE KADAR?

mübaşir maaşları ne kadar? Sorusuna yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda görüldüğü üzere sözleşmeli mübaşir maaşları ve kadrolu mübaşir maaşları arasında kısmi fark olsa da bir cevap verdik. Görüldüğü üzere mübaşir maaşları daha çok eğitim durumu, derece ve kıdem yılına göre şekillenmektedir. Örneğin yeni yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni göreve başlayan lise mezunu mübaşir maaşları 8.500.00 TL iken; Üniversite mezunu ve yine yeni göreve başlayan mübaşir maaşları 9.500.00 TL olabilmektedir. Örnekten de anlaşılacağı üzere eğitim durumu mübaşir maaşına oldukça etki eden bir durumdur.

Mübaşir maaşı konusunda yukarıda vermiş olduğumuz bilgilere ek olarak; genellikle yargı birimlerinde mesai sistemi uygulanmaktadır. Belirli bir süreye kadar mesai ücreti alınmaktadır. Ayrıca, zabıt katibi, icra katibi veya icra müdürü yada icra müdür yardımcıları adliye dışında; haciz, keşif, otopsi işlemleri gibi dış göreve gittiklerinde her görev için ayrıca ücret almaktadırlar. Bu nedenle mübaşir maaşları buna göre de fark edebilmektedir. 2022 yılı itibariyle ortalama yargı çalışanları 600 TL ek mesai ücreti aldıkları bilinmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*