İCRA KATİBİ MAAŞLARI

Yargı birimlerini iş yükünü üstlenen bir başka çalışanlar da icra takipleridir. Özellikle son yıllardaki ekonomik çöküntü icra ve iflas dairelerinin iş yükünü de arttırmıştır. Bu iş yükünden en fazla etkilenen çalışanların başında da icra katipleri gelmektedir. Takip taleplerinin kaydedilmesi, haciz bilgilerinin girilmesi, borçlu adres araştırması, haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi bir çok görevleri bulunan icra katipleri oldukça yoğun bir iş ortamında çalışmaktadırlar. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığının yeni icra katibi kadroları açacağı düşünülmektedir. Bu nedenle icra katibi maaşları hakkında sizler için bilgiler topladık. Bu yazımızda icra katibi maaşları ile birlikte ayrıca icra katibi görevleri ve icra takibi nasıl olunur sorularına da yanıt bulabileceksiniz.

İcra Takibi Maaşları

İcra Katibi Nasıl Olunur

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda; İcra katibi nasıl olunur sorusuna 657 sayılı devlet memurları kanunu çerçevesinde cevap vermek gerekmektedir. İcra katipleride kamupersoneli statüsünde olduklarından dolayı özlük hakları itibariyle 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışmaktadırlar. Diğer kamu personel alımlarında aranan şartlarda olduğu gibi icra katibi olabilmek için bir takım genel ve özel şartlar aranmaktadır. Örneğin; Türk vatandaşı olmak, hakkında kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararının bulunmaması, 35 yaşından gün almamak, yüz kızartıcı suç olarak tabir edilen hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, cinsel saldırı, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan mahkum olmamak icra katibi olabilmek için aranan genel şartlardır.

Ayrıca; bilgisayar veya daktilografi sertifikalarına sahip olabilmek icra katibi olabilmek için aranan özel şartlardır. Bu kriterler icra katibi nasıl olunur sorusuna verilen cevap için yeterli değildir. Ayrıca yapılan güvenlik soruşturmasının da olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartların çeşitliliği de icra katibi maaşlarını etkileyen durumlardır.

İcra Katibi Görevleri

İcra katipleri icra ve iflas dairelerinden yürütülen bir çok işlemde görevlidirler. Ancak İcra katibi görevlerini kısaca özetlemek gerekirse;

  • İcra takip talep bilgilerinin sisteme kaydedilmesi,
  • Alacaklı veya Borçlu adına gerekli tebligat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Haciz kararı alınan takip dosyalarında haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Tahsilat bilgilerinin kaydedilmesi,
  • Haczedilen malların yediemine teslimi gibi icra katibi görevleri vardır.

İCRA KATİBİ MAAŞLARI

Gerek icra katibi görevleri gerekse icra katibi nasıl olunur soruna verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere icra katipliği yoğun bir çalışma temposu içerisine olunan mesleklerdendir. Bu durum İcra Katibi maaşlarına da yansımaktadır. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde kadro ve derece bilgileri haricinde ortalama bir icra katibi maaşları 8.500.00 TL’dir. Bu tutar kadro ve derece durumuna göre 9.500.00 TL’ye kadar ulaşmaktadır. Ayrıca icra katipleri göre tanımları itibariyle bir çok kez adliye dışarısında görevlendirilmektedir. Her bir dış görev için ayrıca ödeme aldıkları bilinmektedir. Bu görevlendirmeler dikkate alındığında yukarıda belirtilen icra katibi maaşlarına ilaveten ek ödeme almaktadırlar. Bu ek ödemeler icra ve iflas dairesinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterse de ortalama olarak aylık 1.000.00 – 1.500.00 TL arasındadır.

1 geri izleme / bildirim

  1. MÜBAŞİR MAAŞLARI - Personel Maaş

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*