Gemi Kaptanı Maaşları

Gemi kaptanlığı oldukça zor bir meslektir. Mesleğin bu zorlukları dikkate alındığında gemi kaptanı maaşları oldukça fazla olabilmektedir. Gemi kaptanının sınıfına ve geminin güzergahına göre; Gemi kaptanı maaşları oldukça farklılık göstermektedir. Bu nedenle gemi kaptanı maaşlarını 1. kaptan maaşları, 2. kaptan maaşları ve 3. kaptan maaşları olarak sınıflarda incelemek gerekmektedir. Ayrıca gemi kaptanı maaşlarına etki eden bir diğer unsur olan mesafeye göre uzun yol gemi kaptanı maaşları, yük gemisi kaptanı maaşları ve yolcu gemisi kaptanı maaşı olarak da bir ayrım yapmak gerekmektedir. Ancak gemi kaptanı maaşı ne kadar sorularına detaylı olarak cevap vermeden önce; Gemi kaptanı nasıl olunur ve gemi kaptanı olabilme şartları sorularına yanıt vermek gerekmektedir.

Gemi Kaptanı Nasıl Olunur?

Öncelikle belirtmek gerekir ki gemi kaptanı nasıl olunur? Sorusuna cevap vermek sanıldığı kadar kolay değildir. Uzun bir eğitim, staj ve sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Gemi kaptanlığı zaman zaman yüzlerce insan taşımacılığı yapılması veya oldukça değerleri yüklerin nakledilmesi nedeniyle önemli bir melektir. Bu nedenle gemi kaptanı olabilmek için zorlu bir eğitimden geçmek şarttır. Bu zorluklar karşısında gemi kaptanı maaşlarıda belirlenmektedir. Gemi kaptanı olabilmek için öncelikle lisans düzeyinde olan “Deniz ve İşletme Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Göründüğü gibi gemi kaptanlığı için bir çeşit mühendislik dalı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Lisans düzeyinde bu bölümden mezun olduktan sonra belirli bir süre staj şartını da yerine getirmek gerekmektedir. Ayrıca son olarak gemi adamı yeterlilik sınavından da başarılı olmak gemi kaptanı olabilmek için aranan bir başka şarttır.

Gemi Kaptanı Olma Şartları

Yukarıda gemi kaptanı nasıl olunur? Başlığında da belirttiğimiz üzere; Gemi kaptanı olma şartları öncelikle dört yıllık deniz ve işletmeler mühendisliğinden mezun olmaktır. Ayrıca mezuniyet sonrası staj eğitimini tamamlamaları bir başka gemi kaptanı olma şartları arasındadır. Ayrıca gemi kaptanı olma şartları konusunda bir takım niteliklere sahip olmak gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Bu nitelikler özetle aşağıdaki gibidir.

  • Çözüm odaklı bir kişiliğine sahip olmak
  • Yoğun çalışma ve iş stresine katlanabilmek
  • Hızlı kararlar almak
  • Gemi kaptanı olabilmek için gerekli fiziksel şartları taşıyor olmak
  • Gemi adamlığı sertifikasına sahip olmak
  • Diğer personeli motive edici davranışlara sahip olmak

GEMİ KAPTANI MAAŞLARI

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gemi kaptanları eğitim, tecrübe gibi durumlar dikkate alınarak bir takım sınıfa ayrılmışlardır. Bunlardan en sık karşılaşılanları; 1. kaptan, 2. kaptan, 3. kaptan ve yük gemisi kaptanı yada uzun yol gemi kaptanlarıdır. Bu nedenle gemi kaptanı maaşlarını 1. kaptan maaşları, 2. kaptan maaşları, 3. kaptan maaşları, yük gemisi kaptanı maaşı ve uzun yol gemi kaptanı maaşı başlıklarından incelemek gerekmektedir.

1. Kaptan Maaşları

1. Kaptanlar genellikle deniz taşımacılığında tam sorumlu kişilerdir. Bu nedenle gemi kaptanı maaşı denildiğinde öncelikle 1. kaptan maaşları akıllara gelmektedir. Almış oldukları sorumluluklar 1. kaptan maaşlarına da yansıtılmaktadır. Şöyle ki gemilerde 1. kaptan olabilmek için uzun zaman harcamaları diğer bir ifade ile tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak gemi kaptanlarının almış olukları maaşlar genellikle uzun yol gemi kaptanlığına göre değişmektedir. Uzun yol 1. kaptan maaşı en az 25.000.00 TL iken bu miktar 70.000.00 TL’lere kadar çıkmaktadır. Yakın yol 1. kaptan maaşları ise ortalama 25.000.00 TL civarındadır.

2. Kaptan Maaşları

2. Kaptanlar genellikle yakın yol deniz yolu taşımacılığında tercih edilmektedir. Ayrıca uzun yol deniz yolu taşımacılığında da 1. kaptana yardımcı olmak üzere görev almaktadırlar. Bu nedenle 2. kaptanlar da zaman zaman uzun yol gemi kaptanı maaşı kapsamında değerlendirilmektedir. Uzun yol 2. kaptan maaşları ortalama 30.000.00 TL’dir. Elbette ki tüm gemi kaptanı maaşında da olduğu gibi 2. kaptan maaşları da mesafeye göre değişmektedir.

3. Kaptan Maaşları

3. ve 4. Kaptanlar genellikle göreve yeni başlayan 1. ve 2. kaptanlar kadar tecrübe sahibi olmayan kişilerden oluşmaktadır. Bu durumlar doğal olarak 3. kaptan maaşlarına da yansımaktadır. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde yakın yol 3. kaptan maaşları ortalama 15.000.00 TL’dir. Ayrıca uzun yol gemi kaptanı statüsünde bulunmaları hamide 3. kaptan maaşları 25.000.00 TL civarındadır.

UZUN YOL GEMİ KAPTANI MAAŞI

Gemi kaptanı denildiğinde esasen ilk olarak akıllara uzun yol gemi kaptanı maaşı gelmektedir. Ancak kısmen de olsa uzun yol gemi kaptanı maaşı; Yük gemisi kaptanı maaşları ve yolcu gemisi kaptanı olarak değişmektedir. Bu nedenle uzun yol gemi kaptanı maaşını; Yük gemisi kaptanı ve yolcu gemisi kaptanı maaşları başlıklarında incelemek gerekmektedir.

Yük Gemisi Kaptanı Maaşları

Yük gemilere genellikle uluslararası yük taşımacılığı yapmaktadır. Bu nedenle uzun yol gemi kaptanı maaşı kategorisinde değerlendirilmektedir. Uzun yol yük gemisi kaptanı maaşları 1.2. veya 3.4. kaptan olarak oldukça farklılık göstermektedir. Ancak yük gemisi kaptanı maaşları konusunda bir ortalama yapmak gerekirse 40.000.00 TL maaş aldıkları bilinmektedir.

Yolcu Gemisi Kaptanı Maaşları

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerden de anlaşılacağı üzere yolcu gemisi kaptanı maaşı uzun yol gemi kaptanı maaşı kapsamındadır. Özellikle mavi yolculuk olarak tabir edilen deniz turizminde görev almaktadırlar. Yük gemisi kaptanı maaşlarında belirttiğimiz gibi kaptanın sınıfına göre yolcu gemisi kaptanı maaşları da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yolcu gemisi kaptanı maaşlarını ortalama olarak belirtmek gerekmektedir. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde yolcu gemisi kaptanı maaşları da ortalama 40.000.00 TL civarındadır.

Gemi Kaptanı Maaşları

Yukarıda; gemi kaptanı maaşları, gemi kaptanı nasıl olunur, uzun yol gemi kaptanı maaşı, yük gemisi kaptanı maaşı ve yolcu gemisi kaptanı maaşlarından da anlaşılacağı üzere gemi kaptanı maaşları mesafeye veya kaptanın sınıfına göre oldukça değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen kategorilere göre kaptan maaşlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

1 yorum

1 geri izleme / bildirim

  1. Gemi Adamı Maaşları - Personel Maaş

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*