Destek Personeli Maaşları

Destek Personeli Maaşları
Destek Personeli Maaşları

Bir çok kamu kurumu başta olmak üzere özel sektörlerde de sıklıkla destek personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Buna bağlı olarak destek personeli maaşları günümüzde sıkça araştırma konusu olmaktadır. Genel bir tabir olması nedeniyle, destek personeli oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle destek personeli maaşları hakkında bilgiler vermeden önce destek personeli nedir? Ayrıca destek personeli nasıl olunur? Destek personeli görevleri? Destek personeli olma şartları konularında bilgi vermek gerekmektedir. Bu yazımızda destek personeli maaşı ile birlikte özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlerin açmış olduğu destek personeli iş ilanlarına ulaşmanız mümkündür. Ayrıca sözleşmeli destek personeli, sözleşmeli destek personeli maaşları, kadrolu destek personeli maaşları, zabıta destek personeli, sosyal hizmetler destek personeli hakkında da bilgi sahibi olmanız mümkündür.

Destek Personeli Maaşları

Destek Personeli Nedir?

Henüz yeni bir meslek kolu olarak bilinmesi nedeniyle günümüzde destek personeli maaşı kadar destek personeli nedir? Sorusu da araştırma konusu yapılmaktadır. Her ne kadar destek personeli yıllardır mevcut personellerden oluşmakta ise de; Fazlaca bilinen bir meslek kolu değildir, daha çok genel bir tabir olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde iş ve işçi bulma anlamında yetkili tek kamu kuruluşu olan Türkiye İş Kurumunun yapmış olduğu tanıma göre destek personeli nedir? Sorusuna cevap vermekte fayda vardır. Türkiye İş Kurumuna göre destek personeli; Herhangi bir nitelik gerektirmeyen, meslek grubu içerisinde anılmaktadır. Meslek alt grubu olarak “temizlikçiler ve yardımcılar” olarak nitelendirilmektedir. Genellikle; Büro veya kamu kurumlarında veya otellerde çalışan temizlikçiler, çaycılar veya diğer yardımcılar destek personeli olarak adlandırılmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere herhangi bir nitelik gerektirmeyen meslek türüdür. Bu durum ileride detaylandırılacak olan destek personeli maaşlarına da etki eden en önemli unsurdur.

Destek personeli, bir organizasyonda veya kuruluşta, temel iş süreçlerini desteklemek, operasyonları düzenlemek ve daha büyük hedeflere ulaşmak için yardımcı olan çalışanlardır. Bu pozisyonlar genellikle idari, teknik, lojistik veya operasyonel rolleri içerebilir. Destek personeli, çeşitli görevlerde çalışarak ana iş birimlerini destekler ve işlerin daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Görüldüğü üzere destek personelleri oldukça geniş bir alanda çalışırlar. Bu nedenle destek personeli maaşları da oldukça değişiklik gösterebilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Gratis Personel Maaşları Ne Kadar ?

Destek Personeli Nasıl Olunur?

Yukarıda destek personeli nedir? Başlığında da belirttiğimiz gibi destek personeli olabilmek için ayrıca bir niteliğe sahip olmak gerekmemektedir. Okuma yazma bilen ve ilköğretim mezunu bir çok kişi destek personeli olabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin açmış olduğu destek personeli iş ilanlarına başvuru yaparak destek personeli olmak mümkündür.

Destek Personeli Olma Şartları

Destek personeli olma şartları özel sektör destek personeli ve kamu kurumlarında destek personeli olma şartları olarak farklılık gösterebilmektedir. Her iki durumda da genel olarak okuma yazma bilme şartı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bazı destek personellerinde ilköğretim veya lise mezunu olma şartı da aranmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarında destek personeli olabilmek için 657 sayılı yasada belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar özetle aşağıdaki gibidir.

 • Yüz kızartıcı (Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, cinsel taciz, rüşvet veya irtikap gibi suçlardan mahkum olmamak
 • Kamu hizmetlerinde mahkum olmamak
 • Lise Mezunu olmak
 • Görevi yapmasında engel bir sağlık sorunu bulunmuyor olmak

Destek Personeli Görevleri

Destek personeli nedir? ile destek personeli maaşları, destek personeli nasıl olunur ve destek personeli olma şartları; Başlığında da belirttiğimiz gibi destek personeli görevleri konusunda genel bir tanım yapılmamıştır. Ancak her ne kadar görev tanımına göre kısmen de olma değişiklik gösterse de destek personeli görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ofis ve büro temizliğini yapmak
 2. Çöp kovalarını belirli aralıklarla boşaltmak
 3. Çalışılan bölümde gerekli havalandırmaları yapmak
 4. Fotokopi çekmek
 5. Kısım amiri tarafından görev tanımı içerisinde verilen diğer işleri yapmak

Sözleşmeli Destek Personeli

Destek personelleri genellikle kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda kısa da olda sözleşmeli destek personeli hakkında bilgi vermek gerekmektedir. Belirli bir yıl içerisinde ihtiyaç duyulan personel ihtiyacını gidermek için önceden planlanmış personel alımı sözleşmeli personel olarak adlandırılmaktadır. Buna göre sözleşmeli destek personeli de genellikle yıllık olarak planlanarak işe alınmaktadır. Bu nedenle destek personeli maaşı genel olarak. kadrolu destek personeli maaşları ve sözleşmeli destek personeli maaşları olarak da değişiklik gösterebilmektedir.

 • İdari Destek Personeli: Ofis yönetimi, telefon ve e-posta iletişimi, belge düzenlemesi, randevu ayarlama gibi idari görevlerde destek sağlamak.
 • Teknik Destek Personeli: Teknolojik sistemlerin, bilgisayarların, yazılımların ve donanımların düzgün çalışmasını sağlamak ve teknik sorunları çözmek.
 • Müşteri Hizmetleri: Müşteri taleplerini karşılamak, soruları yanıtlamak ve şikayetleri ele almak.
 • Lojistik Destek Personeli: Malzeme tedariki, envanter yönetimi, sevkiyat düzenlemesi gibi lojistik süreçlerde destek sağlamak.
 • Finansal Destek Personeli: Faturalandırma, ödemelerin takibi, muhasebe kayıtları gibi finansal süreçlerde yardımcı olmak.
 • İnsan Kaynakları Destek Personeli: İşe alım süreçlerine destek sağlamak, personel dosyalarını güncellemek, eğitim programlarını düzenlemek gibi insan kaynakları faaliyetlerinde yardımcı olmak.
 • Operasyonel Destek Personeli: Operasyonel süreçlerin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak, gerektiğinde operasyonel sorunları çözmek.
 • Etkin İletişim: Farklı departmanlar ve ekipler arasında iletişimi sağlamak, bilgi akışını düzenlemek.
İlginizi Çekebilir  Bakkallar Ne Kadar Kazanır?

Destek Personeli Ne İş Yapar?

Bir organizasyonun veya kuruluşun temel iş süreçlerini desteklemek ve düzenlemek için çeşitli görevleri yerine getiren çalışanlardır. Destek personelinin görevleri, organizasyonun ihtiyaçlarına ve sektörüne göre değişebilir. Buna bağlı olarak destek personeli maaşları değişiklik gösterebilir.

Destek Pesoneli Ne Mezunu?

Destek personelinin mezuniyet gereksinimleri, çalıştığı sektör, pozisyon ve organizasyonun ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, destek pozisyonlarının birçok farklı eğitim düzeyinden gelen kişilere açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle destek personeli maaşları hakkında bir genelleme yapmak oldukça zordur.

Zabıta Destek Personeli

Sözleşmeli statüde olan zabıta destek personeli genellikle belediye bünyesinde çalışmaktadırlar. Yukarıda sözleşmeli destek personeli tanımından da anlaşılacağı. Üzere yıllık olarak ihtiyaç doğrultusunda zabıta destek personeli alımı yapılmaktadır. Kadrolu zabıta personelinden farklı olarak daha çok işçi kadrosunda çalıştıkları bilinmektedir.

Sözleşmeli Zabıta Destek Personeli Maaşları

Sözleşmeli personellerin genel olarak kadrolu personellerden kısmen de olsa daha az miktarda maaş aldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Buna göre yaptığımız araştırmalara göre sözleşmeli zabıta destek personeli maaşları 12.000.00 TL ile 16.000.00 TL arasında değişmektedir.

Sosyal Hizmetler Destek Personeli

Destek personelleri daha çok Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktadırlar. Bu nedenle uygulamada sıkça sosyal hizmetler destek personeli ile karşılaşılmaktadır. Özellikle sosyal hizmetler müdürlüğünde çalışan destek personelleri ayrıca sosyal hizmetler destek personeli olarak anılmaktadır.

Sosyal Hizmetler Destek Personeli Maaşları

Sözleşmeli zabıta destek personeli maaşları ile sosyal hizmetler destek personeli maaşları oldukça birbirine benzerlik göstermektedir. Bu doğrultuda sosyal hizmetler destek personeli maaşları da en az asgari ücret tutarındadır. Ayrıca bu miktar eğitim durumuna göre 15.000.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Hizmetli Memur Ne Kadar Maaş Alır?

Daha önce de belirtildiği gibi destek personelleri genel idare hizmetleri sınıfına ayrılmadan önceden daha çok hizmetli olarak anılmaktalardı. Bu nedenle günümüzde hala zaman zaman hizmetli olarak da anılmaktadırlar. Buna bağlı olarak hizmetli memur ne kadar maaş alır? sorusu da akıllara gelmektedir. Hizmetli memur kavramı kamu kurumlarında çalışanları kapsamaktadır. 2023 yılında yapılan zamlar sonrasında hizmetli memur maaşı ortalama 15.000.00 TL civarında olmaktadır.

Sözleşmeli destek personeli maaşı ne kadar?

Destek personelleri genellikle sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar. Bu nedenle Sözleşmeli destek personeli maaşı ne kadar? sorusu da sıkça gündeme gelmektedir. Hizmetli memur ne kadar maaş alır? Başlığında belirttiğimiz gibi sözleşmeli destek personeli maaşı ne kadar? sorusuna da ortalama 15.000.00 TL civarında bir miktar belirtmek yanlış olmayacaktır.

DESTEK PERSONELİ MAAŞI

Çalışılan iş yerinin durumuna göre destek personelleri yoğun ve yorucu bir iş temposu içerisinde olmalarına karşın; maaş bakımından oldukça şansız olduklarını söylemek mümkündür. Yukarıda da belirtildiği gibi destek personelleri genellikle sözleşmeli destek personeli ve kadrolu destek personeli olarak görev yapmaktadırlar. Bu nedenle destek personeli maaşı sözleşmeli destek personeli maaşları ve kadrolu destek personeli maaşları adı altında iki ayrı başlık ile incelemekte fayda vardır. Aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler bu günlerde görüşülmekte olan işçi ve memur zam oranları doğrultusunda tahmini olarak belirlenecek maaşlardır.

İlginizi Çekebilir  Özel Güvenlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Sözleşmeli Destek Personeli Maaşları

Özel sektör başta olmak üzere bazı kamu kurumlarında sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Bunlardan en sık rastlanılanı ise destek personelleridir. Özel sektör destek personeli maaşı genel olarak asgari ücret tutarında iken kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli destek personeli maaşları 12.000.00 TL ile 16.000.00 TL arasında değişmektedir.

Kadrolu Destek Personeli Maaşları

Daha çok kamu kurumlarında çalışan destek personelleri kadrolu destek personeli olarak adlandırılmaktadır. Kamu kurumlarında çalışan destek personelleri Genel İdare sınıfına dahil olup 2020 yılında yapılan kanun değişikliği ile kadrolu statü kazanmışlardır. Kadro durumuna göre ülkemizde kadrolu destek personeli maaşları 13.000.00 TL ile 17.000.00 TL arasında değişmektedir.

Destek Personeli İş İlanları

Destek Personeli İş İlanları

Günümüzde dijital ortamlarda her türlü ilanlara ulaşmak mümkündür. Bunlar arasında destek personeli iş ilanları da gelmektedir. Bir çok özel iş ilanı sitesinde destek personeli iş ilanlarına rastlamak mümkün iken; Daha çok işkur’a ait web sitesinde güncel destek personeli iş ilanlarına rastlanmaktadır.

Hastane Destek Personeli Maaşı

Destek personeli denildiğinde ilk olarak akıllara gelen kişiler genellikle hastane destek personelleridir. Buna bağlı olarak hastane destek personeli maaşı; Destek personeli maaşları kapsamında en sık araştırma konusu olan konuların başında gelmektedir. Bilindiği üzere hastanelerimiz hijyen açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle hastane destek pesoneli oldukça yaygın bir meslektir. Yoğunluğun karşısında hastane destek personeli maaşı hakkında da bilgi vermek gerekmektedir. Destek personeli maaşı 2023 kapsamında hastane destek personeli maaşı ortalama olarak 12.000.00 TL civarındadır.

HASTANE DESTEK PERSONELİ MAAŞLARI

4 B Sözleşmeli Personel Ne Kadar Maaş Alır?

Genel olarak destek personeli maaşları kapsamında en çok araştırma konusu olan bur başka durum ise 4 b sözleşmeli personel ne kadar maaş alır? Sorusudur. Genel olarak 4 B sözleşmeli personel ne kadar maaş alır? Sorusu ile destek personeli maaşları ne kadar sorusuna verilen cevaplar aynıdır. Bu nedenle Destek personeli maaşı 2023 başlıklı yazımızı incelemenizde fayda vardır.

Destek Personeli Maaşı 2023

Son yıllarda ülkemizde belirli aralıklarla asgari ücrete ve kamu personellerine düzenli olarak maaş zammı yapılmaktadır. Bu maaş zamlarından destek personelleri de yararlanmaktadırlar. Buna bağlı olarak destek personeli maaşı 2023 da değişmektedir. Yukarıda yapmış olduğumuz bilgilendirmelerden de anlaşılacağı üzere en düşük destek personeli maaşı 2003 asgari ücret tutarında iken özellikle kamu kurumlarında bu tutar 15.000.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Destek Personeli Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yukarıda destek personeli maaşlarımız, destek personeli nedir? Sözleşmeli destek personeli maaşı ne kadar? Ve sözleşmeli destek personeli maaşı konularında vermiş olduğumuz bilgilerden de anlaşılacağı üzere destek personeli maaşı, eğitim durumu, kadro durumu ve çalışılan sektöre göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle destek personeli maaşlarını ortalama olarak belirtmek daha uygun olacaktır. En düşük destek personeli maaşı asgari ücret tutarındadır. Ancak bu miktar yukarıda belirtmiş olduğumuz kritelrere göre 2023 yılı temmuz ayında yapılan son zamlar ile birlikte 16.000.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

2 yorum

 1. Destek personeli maaşı destek personeli nedir sözleşmeli destek personeli maaşı ve destek personeli hakkinda detaylı bilgiler verilmiş tşk ederiz hep merak ederdim bu destek personeli ne diye

 2. destek personeli maaşları yaptıkları işlere göre bence çok az alıyorlar özellikle sözleşmeli destek personeli maaşları kamu kurumlarında çok az kadrolu destek personellerine göre daha çok iş yapıyorlar ama daha az alıyorlar. Bir takım üvey evlat muamelesi görüyorlar.

2 geri izleme / bildirim

 1. KUAFÖRLER NE KADAR KAZANIR? - Personel Maaş
 2. Kahramanmaraş Su Yalıtımı » SAFİR TEKNİK İZOLASYON - SAFİR TEKNİK İZOLASYON

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*