Dedektif Maaşları

Dedektif maaşları ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların artmasına paralel olarak son yıllarda oldukça merak edilen; Personel maaşları arasında yerini almaktadır. Kayıp kişi araştırmasından, personel araştırmasına, eş takibi veya öğrenci araştırmasından adres tespitine kadar bir çok alanda dedektiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak dedektif maaşları kadar özel dedektiflik ücret tarifesi de sıkça araştırma konusu olmaktadır. Özel dedektiflik ücret tarifesi ve dedektif maaşları konularına detaylıca değinilmeden önce; Dedektif nasıl olunur ve özel dedektiflik yasal mı? Sorularına yanıt vermekte fayda vardır.

DEDEKTİF MAAŞLARI

Özel Dedektiflik Yasal Mı?

Ülkemizde özel dedektiflik bürolarını yasaklayacak bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca tamamen serbest bir şekilde faaliyet göstermelerine de olanak sağlayan bir yasa mevcut değildir. Bu nedenle, özel dedektiflik yasal mı? Sorusuna mevcut uygulamalar nezdinde bir cevap vermek gerekmektedir. Daha çok; Kolluk görevlilerinin görev tanımı dışında kalan konularda araştırma yapmakta görev almaktadırlar. Ancak bu görevler ifa edildiği sırada; Özel hayatın gizliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması veya kişisel verileri ele geçirme suçlarına sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Örneğin dedektif maaşları arasında sıkça karşılaşılan bir durum eş takibidir. Eş takibi yapılırken özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek gerekmektedir.

Ayrıca özel dedektiflik yolu ile kanıtlanan bir çok vaka yargı birimlerinde hukuka aykırı delil olarak nitelendirilmektedir. Esasen özel dedektiflik yasal mı? sorusu uzun yıllar ülkemizde tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmaya 2010 – 2015 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisinde özel dedektifliğin yasallaştırılması konusunda çalışmalar yapılmış ise de; Henüz bir sonuç alınamamıştır. Bu sebeple www.personelmaas.com takipçilerine özel dedektiflik yasal mı? Sorusuna tam olarak bir cevap vermek mümkün değildir. Uygulamada görevin ifası sırasında elde edilen verilen hukuka aykırılık teşkil etmemesi durumunda; Yasal olduğu kabul edilmektedir.

Dedektif Nasıl Olunur?

Dedektif maaşları kadar dedektif nasıl olunur? Sorusu da araştırma konusu olmaktadır. Ancak bilinmelidir ki dedektif nasıl olunur sorusuna genel geçerli bir cevap vermek mümkün değildir. Özel dedektiflik yasal mı? Sorusuna vermiş olduğumuz cevaptan da anlaşılacağı üzere; Özel dedektiflik konusunda ülkemizde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle dedektif nasıl olunur sorusuna dedektifte olması gereken kriterlere göre bir cevap verme gerekmektedir.

  • En az lise mezunu olmak
  • Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş olmak
  • Yeteri kadar hukuki bilgiye sahip olmak
  • Özel dedektiflik yapmaya engel fiziksel bir engeli bulunmamak
  • Seyahat engeli olmamak

Özel Dedektif Ücretleri

Yukarıda yapılan bilgilendirmelerden de anlaşılacağı üzere özel dedektif ücretleri genellikle araştırma konusuna göre değişmektedir. Eş takibi, öğrenci takibi, adres araştırması özel dedektif ücretleri alanında sıkça rastlanan konulardandır. Ayrıca personel araştırması, kayıp şahıs araştırması ve marka sahteciliğinin araştırılması diğer özel dedektif ücretleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Eş Takibi Özel Dedektiflik Ücreti

Dedektif maaşları ve özel dedektif ücretleri konusunda en fazla karşılaşılan durum eş takibi özel dedektiflik ücretidir. Dedektif maaşları ve özel dedektiflik ücretleri konusunda belirleyici en önemli etken süre ve faaliyet gösterilen şehirdir. Bu anlamda eş takibi özel dedektiflik ücreti konusunda tam bir bilgi vermek olanaksızdır.

Öğrenci Takibi Özel Dedektiflik Ücreti

Eş takibinden sonra özel dedektiflik ücretleri kapsamında değerlendirilen bir başka durum ise; öğrenci takibi özel dedektiflik ücretidir. Gelişen teknolojinin paralelinde günümüzde sık karşılaşılmasa da, öğrenci takibi de bir başka dedektiflik alanıdır.

Kayıp Şahıs Araştırması Özel Dedektiflik Ücreti

Özel dedektiflik alanında kabul görmüş bir başka uygulama kayıp şahıs araştırmasıdır. Yoğun bir araştırma içerisinde yürütülmektedir. Bu durumda özel dedektif maaşlarına da yansıtılmaktadır. Ülkemizde iş yoğunluğu göze alındığında kayıp şahıs araştırması özel dedektif ücreti 20.000.00 TL ile 100.000.00 TL arasında değişebilmektedir.

Personel Araştırması Özel Dedektiflik Ücreti

Günümüzde sıkça karşılaşılan bir başka özel dedektiflik konusu da personel araştırmasıdır. Personel seçiminde oldukça titiz davranan bir çok firma personel araştırmasına gerek duymaktadır. Yapmış oluğumuz araştırma neticesinde dedektif maaşları alanında personel araştırması özel dedektiflik ücreti ortalama 4.000.00 TL civarındadır.

Özel Dedektifler Ne Kadar Kazanıyor?

Dedektif maaşları yerine özel dedektifler ne kadar kazanıyor? sorusuna cevap vermek daha uygun olacaktır. Yukarıda özel dedektiflik ücretleri konusunda yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere araştırmanın nevi, süresi veya araştırmanın yapıldığı şehir bilgisine göre özel dedektifler ne kadar kazanıyor sorusuna farklı cevaplar verilmesi mümkündür.

DEDEKTİF MAAŞLARI

Yukarıda dedektif maaşları, özel dedektif ücretleri ve dedektif nasıl olunur? Sorularına vermiş olduğumuz yanıtlardan da anlaşılacağı üzere net ve kesin bir genel dedektif maaşı belirtmek oldukça zordur. Özellikle eş takibi özel dedektiflik ücreti takibin niteliğine göre değişmektedir.

Türkiye’de özel dedektiflik yasal mı? sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere; Özel dedektiflik konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak özel dedektifliği yasaklayan bir kanun metni de bulunmamaktadır. Bu nedenle dedektif maaşları konusunda genel bir miktar belirtmek oldukça zordur. Özel dedektif ücretleri genellikle iş görüşmesinde yapılan araştırmanın niteliğine göre değişmektedir.

<div class="nv-widget" data-lang="tr" data-search="all" data-cityId="7710" data-countdown="true" data-prayerTimes="table" data-width="370"></div>

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*