BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MAAŞLARI

Belediye meclis üyesi maaşları genellikle seçim dönemlerinde gündeme gelse de sık sık araştırma konusu olmaktadır. Günümüzde belediye meclis üyeleri; Belediye encümeni olarak da anılmaktadır. Siyasi bir görevi üstlenmiş olarak görev yapmaktadırlar. Bu nedenle belediye meclis üyesi maaşları ya da belediye encümeni maaşları genellikle daha çok ikinci planda tutulmuştur. Bu yazımızda sizler için; belediye encümeni maaşlarını araştırdık.

Ayrıca; belediye meclis üyesi olabilme şartları? Ve Belediye encümen üyeleri ne kadar maaş alır? ya da Belediye meclis üyeleri ücret alıyor mu? Gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Ancak belediye meclis üyesi maaşlarına değinmeden önce belediye meclis üyesi ne iş yapar? Belediye meclis üyesi nasıl olunur gibi soruları yanıt vermekte fayda vardır.

Belediye Meclis Üyesi Maaşları

Belediye Meclis Üyesi Ne İş Yapar?

Daha çok il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinde mensubu oldukları siyasi partiyi temsil etmekle görevlidirler. Belediye meclisince veya belediye encümenine dayalı olarak verilen kararlarda görüş bildirirler. Bu nedenle belediye meclis üyesi ne iş yapar sorusuna; Belediye meclisi görev ve yetkileri kapsamında cevap vermek daha doğru olacaktır.

 • İl, İlçe veya büyükşehir belediyesinde çevre politikalarında görüş bildirmek ve bu yönde oy kullanmak,
 • Görev yapmış oldukları belediyelerde şartlı bağışa karar vermek,
 • Belediye tarafından alınan, harç, vergi, resim ve diğer ücretlerin tarifesini belirlemek belediye meclis üyesi görevleri arasındadır.
 • Belediyeye bağlı olan kuruluşlarda görev dağılımına karar vermek,
 • İmar palanlarının hazırlanmasına yardım etmek.

Yukarıda da görüldüğü üzere belediye meclis üyesi ne iş yapar? Sorusuna tek kalemde cevap vermek mümkün değildir. Bağlı bulundukları yerel yönetimlerin bir çok kararlarında belediye meclis üyeleri söz sahibidirler. Yerel yönetim tarafından alınan bir çok kararlarda rolleri bulunmasına rağmen belediye meclis üyesi maaşları ileride de detaylandırılacağı üzere maaş kapsamında değildir. Daha çok huzur hakkı olarak bilinmektedir.

Belediye Meclis Üyesi Nasıl Olunur?

Öncelikle belediye meclis üyesi maaşları ne kadar sorusuna cevap vermeden önce belediye meclis üyesi nasıl olunur? Sorularına cevap vermek daha yararlı olacaktır. Her ne kadar yukarıda belediye meclis üyesi siyasi partileri temsil etmektedir. Denilmiş ise de; herhangi bir siyasi partiye bağlı olmaksın yani siyasi parti üyeliği olmadan da belediye meclis üyesi olmak mümkündür. Ancak uygulamada genellikle belediye meclis üyeleri bir partiye bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Belediye meclis üyesi olabilmek için öncelikle YSK’ya (Yüksek Seçim Kurulu) başvuruda bulunmak gerekmektedir. Ancak bu başvuruların yerel seçimlerden en az bir ay önce yapılması gerekmektedir. Seçimlerden önce başvuru yapmanan genel olarak maksadı; belediye meclis üyesi olabilme şartlarını taşıyıp taşımadığının araştırılmasıdır.

Belediye Meclis Üyeleri Ne Kadar Maaş Alıyor

Belediye Meclis Üyesi Olabilme Şartları

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda; Belediye meclis üyeleri görevleri itibariyle bir nevi kamu görevi üstlenmektedirler. Bu nedenle belediye meclis üyesi olabilme şarları büyük ölçüde 2839 sayılı millet vekil seçimi kanununa göre şekillenmiştir. 2972 sayılı mahalle idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunda belediye meclis üyesi olabilme şartları belirtilmiştir. Buna göre belediye meclis üyesi olabilme şartları;

 • Türk vatandaşı olmak
 • On sekiz yaşından büyük olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • Askerlik ile ilişiği olmamak
 • Taksirli suçlar dışında bir veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmamak
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
 • Hakkında verilmiş kısıtlama kararı bulunmamak
 • Affa uğramış olsa dahi, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Belediye meclis üyesi olabilme şartları yukarıda da görüldüğü üzere oldukça kapsamlıdır. Bu nedenle belediye meclis üyesi maaşları kadar araştırma konusu olan bir durumdur.

Belediye Meclis Üyeleri Ücret Alıyor Mu?

Her ne kadar daha çok kamu görevi üstlenmiş olmalarına rağmen belediye meclis üyeleri ücret alıyor mu? Sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Belediye meclis üyesi maaşları genellikle görev yapılan belediyenin nüfusuna göre değişmektedir. Ayrıca belediye meclis üyesi maaşları daha çok huzur hakkı olarak da nitelendirilmektedir. Bu yüzden belediye meclis üyesi ücret alıyor mu? Sorusuna evet olarak cevap vermek mümkündür.

Belediye Encümen Üyeleri Kadar Maaş Alır?

Bu yüzden belediye encümen üyeleri ne kadar maaş alır? Belediye meclis üyesi maaşları ne kadar? Gibi soruların tek bir cevabı vardır. Çünkü belediye meclis üyeleri ve belediye encümeni arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Ülkemizde genellikle belediye meclis üyesi olarak anılmaktadırlar.

Belediye Meclis Üyeleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Aşağıda detayları belirtileceği üzere belediye meclis üyeleri ne kadar maaş alıyor? sorusuna tam ve net olarak cevap vermek olanaklı değildir. Genellikle her il, ilçe ve büyükşehir belediyelerine göre değişiklik göstermektedir. Almış oldukları maaş daha çok katılmış oldukları encümen ve meclis toplantısına göre değişmektedir. Ayrıca bu ücretleri nüfus yoğunluğuna göre de değişmektedir.

Belediye Meclis Üyesi Maaşları

Bu yazımızda Belediye meclis üyesi olabilme şartları? Belediye encümen üyeleri ne kadar maaş alır? Belediye meclis üyeleri ücret alıyor mu? Belediye meclis üyesi ne iş yapar? Belediye meclis üyesi nasıl olunur? Gibi soruları yukarıda vermiş olduğumuz cevaplardan sonra belediye meclis üyesi maaşları ya da belediye encümen üyeleri ne kadar maaş alır? Sorularına cevap verelim. Yukarıda da belirtildiği üzere belediye meclis üyeleri almış oldukları maaşları “huzur hakkı” olarak nitelendirilmektedir.

Belediye encümen maaşlarının sabit bir miktarda olduğunu söylemek mümkün değildir. Belediye encümen maaşları daha çok katılmış oldukları toplantı başına değişmektedir. Bu nedenle tam ve net bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak yapmış olduğumuz araştırma neticesinde belediye meclis üyesi maaşları, daha doğrusu katılmış oldukları toplantı başı almış oldukları huzur hakları aşağıdaki gibidir.

 • Nüfus yoğunluğu 50 Binden az olan belediye yerleşkelerinde 100 TL
 • Nüfusun 10 bin ila 50 Bin arası olan bölgelerde 120 TL
 • Nüfusun 50 bin ve 100 bin arası olan yerlerde ise 140 TL
 • Nüfusun 250 bin ile 500 bin arasında olan yerlerde 180 TL
 • Nüfus yoğunluğunun 1 milyon ve 2 milyon arasında olan yerde 270 TL
 • Son olarak nüfusun 2 milyondan fazla olan yerlerde ise 320 TL Huzur hakkı almaktadırlar.

Yukarıda belirtilen miktarlar 2022 yılı itibariyle geçerli olan huzur hakkı miktarlarıdır. Ancak bu tutarlar özellikle her yıl değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle güncel ve detaylı belediye encümen maaşlarına veya belediye meclis üyesi maaşlarına iç işleri bakanlığının resmi web (www.icisleri.gov.tr) sitesinden ulaşmak mümkündür.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*