ASELSAN PERSONEL MAAŞLARI

ASELSAN 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvelerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulmuş anonim bir şirkettir. 1975 yılından günümüze kadar bir çok alanda kendisini geliştirmiştir. Özellikle son yıllarda savunma sanayine katkıları oldukça büyüktür. Haberleşmeden elektroniğe, insansız hava araçlarından otomasyon sistemlerine, silah ve füze sistemlerinden sağlık teknolojisinde gereksinim duyulan sistemlere kadar bir çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu çeşitliliğin paralelinde ASELSAN personel maaşları da farklılık göstermektedir. Sürekli personel arayıcı içerisinde olan ülkemizin önde gelen şirketleri arasındadır. Sıklıkla ihtiyaç duyulan personeller nedeniyle bir çok kişi tarafından ASELSAN personel maaşları araştırma konusu olmaktadır.

ASELSAN PERSONEL MAAŞLARI

Kendisini sürekli geliştirerek büyüyen ASELSAN dünyanın ilk yüz savunma şirketi arasında yer almaktadır. ASELSAN Macunköy Tesisleri, ASELSAN, Akyurt Tesisleri. ASELSAN Gölbaşı Tesisleri ve ASELSAN ODTÜ Teknokent yerleşkelerinde dokuz binin üzerinde personel çalıştırmaktadır. Bilgisayar mühendisinden işçisine, hava mühendisinden teknisyene kadar bir çok kadroda personelleri bünyesinde barındırmaktadır. Bundan ötürü ASELSAN personel maaşları bir çok kişinin ilgisini çekmektedir.

ASELSAN ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Ülkemizde bir çok alanda faaliyet gösteren ve üretmiş olduğu sistemleri yurt dışına da pazarlayan ASELSAN çalışanları ne kadar maaş alıyor? Yukarıda da belirttiğimiz üzere ASELSAN bünyesinde bir çok meslek kolundan personeller çalıştırmaktadır. Bu nedenle ASELSAN çalışanları ne kadar maaş alıyor?. Sorusuna tek kalemde cevap vermek imkan dahilinde değildir. Bu nedenle ASELSAN mühendis maaşları başlığı altında, ASELSAN Bilgisayar mühendisi maaşları. ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşları olarak bir ayrım yapmak mümkündür. Ayrıca ASELSAN teknisyen maaşları ve ASELSAN işçi maaşları ayrıca araştırma konusu olmaktadır.

2024 ASELSAN MAAŞLARI

Bir çok nedene bağlı olarak ASELSAN MAAŞLARI farklılık gösterebilmektedir. ASELSAN personel maaşlarını etkileyen en önemli unsur kadro ve eğitim durumudur. Ayrıca ASELSAN iş ilanlarında çoğunlukla tecrübeyi ön planda tutmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde ASELSAN personel maaşları kadro türlerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca ASELSAN personel maaşlarını etkileyen en önemli unsurlar; tecrübe ve eğitim durumudur. Ayrıca ileride detaylandırılacağı üzere bir takım kadrolarda yabancı dil bilme şartı aranmış olduğundan bu durum personel maaşlarına da etki etmektedir.

ASELSAN Mühendis Maaşları

ASELSAN bünyesinde çalışan personellerin büyük kısmı mühendislerden ve işçilerden meydana gelmektedir. Mühendislik bilimi bir çok alanda uzmanlık gerektiren bir iş olması nedeniyle. ASELSAN mühendis maaşları da farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle ASELSAN mühendis maaşları kendi içerisinde ASELSAN Bilgisayar Mühendisi Maaşları, ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşları ve ASELSAN Havacılık mühendisi maaşları olarak ayrılmaktadır.

ASELSAN Bilgisayar Mühendisi Maaşları

ASELSAN bilgisayar mühendisi maaşları; ASELSAN mühendis maaşları alanında en çok merak edilen konudur. ASELSAN’ın üretmiş olduğu sistemler çoğunlukla bilişim sektörü ile ilişkilidir. Bu nedenle bünyesinde bir çok bilgisayar mühendisi çalıştırmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde henüz göreve başlamış yeni bir ASELSAN bilgisayar mühendisi maaşının 36.000 TL olduğu bilinmektedir. Ancak bu durum eğitim ve mesleki tecrübeler doğrultusunda en yüksek ASELSAN bilgisayar mühendisi maaşı 50.000 TL civarındadır.

ASELSAN Elektrik Elektronik Mühendisi Maaşları

ASELSAN personel maaşları konusunda bir başka araştırma konusu ise ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşlarıdır. Elektrik elektronik mühendisleri bilgisayar mühendisleri gibi ASELSAN personel ihtiyacı bakımından üst sıralarda gelmektedir. ASELSAN elektrik elektronik mühendisleri üretilen bir çok ürünün üretim aşamasında görev almaktadırlar. ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşları da; ASELSAN bilgisayar mühendisi maaşlarına benzerlik göstermektedir. Bu nedenle en düşük ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşı 36.000 TL iken; En yüksek ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşı 50.000 TL civarındadır.

ASELSAN Hava Mühendisi Maaşları

ASELSAN PERSONEL MAAŞLARI

Bünyesinde çalıştırmış olduğu diğer bir mühendislik kolu hava mühendisidir. Özellikle son yıllarda insansız hava araçları üretiminde birinci derecede rol oynayan ASELSAN hava mühendisleri maaşları, ASELSAN personel maaşları alanında önemli bir yere sahiptir. ASELSAN hava mühendisi maaşlarının ortalama 50.000 TL olduğu bilinmektedir.

ASELSAN Teknisyen Maaşları

Bir çok sektörde olduğu gibi ASELSAN da bünyesinde bir çok teknisyen çalıştırmaktadır. ASELSAN teknisyen maaşları; ASELSAN elektrik teknisyeni maaşları, ASELSAN bilgisayar teknisyeni maaşları ve ASELSAN elektronik teknisyeni maaşı olarak farklı kategorilere ayrılmıştır. Ancak ortalama bir ASELSAN teknisyen maaşlarının 27.500 TL olduğunu söylemek mümkündür.

ASELSAN İşçi Maaşları

Çeşitli alanlarda bünyesinde bir çok mühendis çalıştıran ASELSAN ayrıca işçi statüsünde de personeller çalıştırmaktadır. Genel olarak mühendis ve teknisyenlere yardımcı personel olarak görev almaktadırlar. ASELSAN üstlenmiş olduğu bir çok görevden dolayı titiz ve yoğun bir iş temposu içerisinde çalışmaktadır. Bu durum ASELSAN personel maaşlarına ve dolayısıyla ASELSAN işçi maaşlarına yansımaktadır. Bilindiği kadarıyla ASELSAN işçi maaşları asgari ücretin kısmen de olsa üzerindedir. ASELSAN işçi maaşlarının ortalama olarak 26.000 TL civarında olduğu bilinmektedir.

ASELSAN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yoğun ve özverili bir çalışma temposu içerisinde olan ASELSAN; Personellerin motivasyonunu üst seviyelerde tutarak daha rahat koşullarda çalışmaları için bir çok olanaklar sağlamıştır. Kreşten, yemek hizmetlerine, spor alanlarından eğitim hizmetlerine kadar personellerine bir çok imkan tanımaktadır. Ayrıca çalışanlarının görevdeki başarılarının daha üst seviyeye çıkması için üstün bir çaba harcamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi ASELSAN personel maaşları çoğunlukla almış oldukları eğitime göre şekillenmektedir. Çalışanlarının eğitimlerini tamamlamaları için yüksek lisans ve doktora eğitimleri için veya yabancı dil eğitimleri için gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında bir çok ülkede konusu ile ilgili üniversitelerde eğitim görme şansı tanımıştır.

ASELSAN İŞ İLANLARI

Her geçen gün değişik alanlarda gelişmekte olan ASELSAN değişik kadrolarda iş ilanlarına başvurmaktadır. ASELSAN iş ilanları ve ASELSAN iş başvuruları çoğunlukla mevcut web siteleri üzerinden yapılmaktadır.

ASELSAN İş Başvuru Şartları

ASELSAN’ın personel seçiminde oldukça titiz davrandığını söylemek mümkündür. Şöyle ki özellikle ASELSAN mühendislik kadroları için bu alanda eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak şartını aramaktadır. Ayrıca mezuniyet diploma notunun ortalamanın üzerinde olması iş başvurusu yapan kişiler için ayrı bir avantajdır. ASELSAN iş başvuru şartları genellikle ihtiyaç duyulan kadronun türüne göre de değişiklik göstermektedir. Özellikle yazılım ve bilgisayar mühendisliği bölümleri için sık sık bir veya birkaç yabancı dil bilme şartını aradığı bilinmektedir.

ASELSAN İş Başvurusu Nasıl Yapılır

ASELSAN iş başvurularında genellikle kendi bünyelerinde oluşturmuş oldukları sistemi kullanmaktadırlar. Ayrıca yukarıda belirtilen ASELSAN yerleşkelerine bizzat müracaat ederek ASELSAN iş başvurusu yapılması mümkündür. Değişik kadrolara ilişkin iş ilanları ve ASELSAN iş başvurusu yapmak için tıklayınız.

ASELSAN PERSONEL MAAŞLARI

Yukarıda da belirtildiği gibi ASELSAN personel maaşları kadro türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ASELSAN personel maaşlarını, ASELSAN mühendis maaşları başta olmak üzere; ASELSAN bilgisayar mühendisi maaşları, ASELSAN elektrik elektronik mühendisi maaşları, ASELSAN hava mühendisi maaşları olarak ayrım yaparak belirttik. ASELSAN personel maaşları sadece mühendis maaşlarından ibaret olmayıp; ayrıca teknisyen ve ASELSAN işçi maaşları göz önüne alınarak da bir ayrım yapılmıştır. Yazımızda belirtmiş olduğumuz ASELSAN personel maaşları sitemiz bünyesinde yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde edinilmiş bilgilerdir. Bu nedenle personel maaşlarına ilişkin tam ve net bilgi iş başvurusu sırasında veya kuruma müracaat edilerek öğrenilmesi mümkündür.

2024 ASELSAN MAAŞLARI

Bir çok sektörde olduğu gibi Aselsan da 2024 yılında çalıştırmış olduğu personellerine zam yapma yoluna gitmiştir. Ülke genelinde personel maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda ASELSAN işçi maaşları, ASELSAN mühendis maaşları, ASELSAN Teknisyen maaşları da bu zamlar doğrultusunda artmaktadır. Ülke genelinde personel ücretlerine yapılan ortalama %50 zam nedeniyle ASELSAN maaşları da bu doğrultuda artmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde 2024 Aselsan işçi maaşları 26.000 TL, 2024 Aselsan Mühendis Maaşları 40.000 TL civarında güncellenmiştir.

5 yorum

 1. Türkiye de her çalışanın aylık ücreti çalışanın Mesleki Diplomasına,Mesleki Unvanına,Mesleki Kıdemine,Medeni Durumuna ve bildiği yabancı dile göre belirlenmelidir.

 2. Türkiye de her çalışanın aylık ücreti çalışanın Mesleki Diplomasına,Mesleki Unvanına,Mesleki Kıdemine,Medeni Durumuna ve bildiği yabancı dile göre belirlenmelidir.
  Emekli işçi olunca bakın ne oluyor?
  Cevap: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI > BAĞIMSIZ VE HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR EMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI (16.08.2022 09:26)
  CİMER İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup, başvurunuzda belirtilen konu hakkında daha önceki müracaatlarınıza verdiğimiz cevaplarda olduğu gibi sigortalılara bağlanan aylığın hesaplanmasında sigortalılar adına işverenleri tarafından ödenen prime esas kazançlar ve gün sayıları dikkate alınmaktadır. Yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalılara ait DİPLOMA, KIDEM, MESLEK UNVANI ve MEDENİ DURUM dikkate alınmamaktadır.

 3. Aselsan Maas – Mayis 2023

  Uzman 47bin Kidemli Uzman 63bin Lider Muhendis 75bin Kidemli Lider/Mudur 90bin Direktor 110bin + araba

  Roketsan ortalama %10 fazla. Avrupa’ya gore Turkiye’de maaslar oldukca yuksek. Bu anlamda ilk 3’te oldugumuzu rahatca soylerim.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*