Adli Tıp Uzmanı Maaşları

Bir çok adli vakanın çözüme kavuşturulmasında önemli bir role sahip olan adli tıp uzmanı maaşları bir çok kişi tarafından uzun yıllardır araştırma konusu olmaktadır. Daha çok olay yerinden elde edilen delillerin incelenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptirler. Daha çok kamu görevi üstlenmektedirler. Bu nedenle adli tıp uzmanı maaşlarıda kamu kurum ve kuruluşlarında benimsenen esaslara göre şekillendiğini söyleyebiliriz. Bizde bu yazımızda adli tıp uzmanı nedir? Adli tıp uzmanı nasıl olunur ve Adli tıp uzmanı görevleri hakkında bilgiler topladık. Konunun daha anlaşılabilir olması açısından öncelikle adli tıp uzmanı nedir sorusuna cevap vermekte fayda vardır.

Adli Tıp Uzmanı Maaşları

Adli Tıp Uzmanı Nedir?

Yargı birimlerince toplanan delillerin incelenmesinde birinci derecede öneme sahiptirler. Söz konusu delillerin incelenmesinde bir çok teknik bilgiye sahiptirler. Kolluk kuvvetince veya olay yeri keşif personellerince toplanan delilleri; Sistematik bir şekilde analiz etmekte görevlidirler. Her ne kadar uzmanlık alanına göre çeşitli adli tıp uzmanı bulunmakta ise de. Büyük ölçüde adli tıp uzmanları “Tıp Fakültesi” mezunu olarak görev yapmaktadırlar. Bilindiği üzere tıp fakültesi uzmanlık uygulaması dahil 8 -10 yıldan fazla bir eğitimden ibarettir. Doğal olarak bu eğitim sonucu mesleğe başlamış olanların yani adli tıp uzmanı maaşlarının oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca tıp eğitimi almalarından sonra bir süre uzmanlık alanları konusunda da eğitim aldıkları bilinmektedir. Adli tıp uzmanı nedir? Sorusuna kısa da olsa cevap verdikten sonra; Adli tıp uzmanı nasıl olunur. Sorusunun da yanıtlanmasında fayda vardır.

Adli Tıp Uzmanı Nasıl Olunur?

Yukarıda da belirtildiği gibi adli tıp uzmanı olabilmek için öncelikle tıp fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Tıp fakültesinin bitirilmesine müteakip “Tıpta Uzmanlık Sınavından” (TUS) başarılı olmaları gerekmektedir. Tıpta uzmanlık sınavından da başarı elde eden kişiler yaklaşık. 4 yıl süre ile adli tıp konusunda eğitim almaktadırlar. Bu konuda da gerekli eğitimi aldıktan sonra adli tıp uzmanı olmaya hak kazanmış sayılacaklardır. Ayrıca kamu kurumlarının bu konuda açmış olduğu yeterlilik sınavlarında da başarılı olmaları gerekmektedir. Adli tıp uzmanları büyük ölçüde adli tıp kurumlarında görev aldıklarından kurumca yapılan mülakatlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Görüldüğü üzere adli tıp uzmanı nasıl olunur sorusun verilen cevap oldukça uzundur. Dolayısıyla adli tıp uzmanı olabilmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını söylemek mümkündür. Bu durumlar göz önüne alındığında adli tıp uzmanı maaşları da doktor maaşlarına nazaran daha yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Adli tıp uzmanı olabilmek için yapılan mülakatlarda genellikle. Kişinin adli tıp konusunda yeterlilik sağlayıp sağlamadığı durumları dikkate alınmaktadır. Ayrıca analitik düşünme yeteneği de adli tıp uzmanı olabilmek için oldukça önemli bir şarttır.

Adli Tıp Uzmanı Görevleri Nelerdir?

Başlıca adli vakaların çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle adli tıp uzmanı görevleri oldukça fazla ve çeşitlilik göstermektedir. DNA incelemesinden otopsi işlemlerine, kan analizinden kesin ölüm sebebinin tespitine kadar bir çok alanda adli tıp uzmanları görevlidirler. Ayrıca diğer adli tıp birimlerine de yardımcı olmak bu konuda gerekli incelemeleri yapmak adli tıp uzmanı görevleri arasındadır.

ADLİ TIP UZMANI MAAŞLARI

Yukarıda da belirtildiği gibi, adli tıp uzmanı nedir? Adli tıp uzmanı nasıl olunur ve adli tıp uzmanı görevleri başlıklarından da anlaşılacağı üzere adli tıp uzmanı olabilmek oldukça emek isteyen bir süreçten geçmektedir. Ayrıca adli tıp uzmanlarının üstlenmiş oldukları görevler nedeniyle adli tıp uzmanı maaşları diğer uzmanlık alanlarından oldukça farklıdır. Her ne kadar özel laboratuarlar veya hastanelerde de görev almaları mümkündür. Ancak adli tıp uzmanları büyük ölçüde adli tıp kurumlarında görev yapmaktadırlar. Bu nedenle adli tıp uzmanı maaşlarını daha çok adli tıp kurumunda görev yapanlar için belirtmek daha yerinde olacaktır.  

Adli tıp kurumlarında görev alan adli tıp uzmanları daha çok kamu görevlisi statüsündedirler. Bu nedenle adli tıp uzmanı maaşları daha çok kadro ve dereceye göre değişiklik göstermektedir. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde henüz göreve başlamış bir adli tıp uzmanı maaşı yaklaşık 20.000.00 TL’dir. Kadro ve derecenin yükselmesine binaen bu maaş 50.000.00 – 60.000.00 TL’lere kadar çıkabilmektedir. Ayrıca adli tıp uzmanları incelemiş oldukları bir çok adli vakadan yolluk. Keşif ücreti veya bilirkişi ücreti de alabilmektedirler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*